Συμμετοχή του Πάρη Δημητριάδη στην εκδήλωση ‘Η τέχνη της Στράτας’

Η τέχνη της Στράτας στην Κύπρο, Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7:30 μ.μ., “Στο Δρόμο”, στη Λεμεσό. Το Κοινωνικοπολιτιστικό Σημείο Δράσης «Κομπολόγιον» διοργανωσε συνάντηση/συζήτηση με θέμα: «Η τέχνη της Στράτας στην Κύπρο».  Στην εκδήλωση ένας ράπερ, ένας αρχιτέκτονας, μια κοινωνιογλωσσολόγος, ένας δημοσιογράφος, ένας ζωγράφος και ένας urban creator, ο καθένας από τη δική του οπτική, εξέτασαν τηνContinue reading “Συμμετοχή του Πάρη Δημητριάδη στην εκδήλωση ‘Η τέχνη της Στράτας’”