Η Δρ. Βενετία Παπά συμμετέχει στο Democracy Forum (Φόρουμ για τη Δημοκρατία, 6/5/2022)

Η Δρ. Βενετία Παπά συμμετέχει στο Democracy Forum (Φόρουμ για τη Δημοκρατία, 6/5/2022) το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, με σκοπό να αποτελέσει τον χώρο συζήτησης ανάμεσα σε όσους και όσες λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις, στους κοινωνικούς εταίρους και στην κοινωνία των πολιτών αναφορικά με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες.

To Democracy Forum στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος διαλόγου και καινοτομίας σε σχέση με τη δημοκρατική διακυβέρνηση, προκειμένου να αναδειχθούν ιδέες και προτάσεις που ενδυναμώνουν τη συμμετοχική δημοκρατία και ενισχύουν τα θεμέλια των δημοκρατικών κοινωνιών.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: