Συμμετοχή στο Internet & Politics Standing Group του ECPR

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Δρ. Βενετία Παπά συμμετείχε στο Internet & Politics Standing Group του ECPR (European Consortium for Political Research). το Internet & Politics Standing Group προωθεί την έρευνα και την πολιτική συζήτηση για την πολιτική του Διαδικτύου, συμβάλλοντας και υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ECPR. Διευκολύνει την οργάνωση εργαστηρίων με θέματα που σχετίζονται με την πολιτική του Διαδικτύου σε κοινές συνεδρίες ECPR, τμήματα και πάνελ στα γενικά συνέδρια ECPR και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του ECPR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: