Εκδήλωση για τη σεξουαλική βία

Εκδήλωση της Προοδευτικής του Π.Κ. με τη συμμετοχή της Βενετίας Παπά σχετικά με τη σεξουαλική βια. Δείτε το video της εκδήλωσης εδώ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: